logo BWPARTNER
Home

vraagbundeling

FttH

rapporten

nieuws

organisatie

contact


English
Fiber to the Home

Bandwidth Partner levert al enkele jaren projectmanagement in
'Fiber to the Home' projecten. Bij deze projecten is het zaak een gebalanceerd aanbod van diensten, tegen concurrerende tarieven aan te bieden. Met de aanleg en beheer van een FttH netwerk zijn hoge kosten gemoeid, een hoge penetratiegraad is nodig om deze investeringen terug te verdienen. Een zeer goede prijs/kwaliteitverhouding van het dienstenaanbod is daarvoor een belangrijke voorwaarde. Zie hiervoor ook onze FttH calculator, daarmee berekent u zelf de haalbaarheid van uw project.


Publiek geld of niet?
Veel gemeenten, maar ook woningbouwverenigingen willen hun inwoners graag voorzien van snel glasvezel. Investeren in de aanleg en exploitatie van dergelijke netwerken is echter aan een aantal regels gebonden. Er bestaan hiervoor Europese richtlijnen aan welke ieder project zal worden getoetst. Binnen deze regels is het echter zeer wel mogelijk voor gemeenten om samen met marktpartijen een glasvezelnetwerk aan te leggen. Zie hiervoor ook de handreiking breedband, een publicatie van de ministeries van EZ, BZK en VROM en de koepelorganisaties VNG en IPO.

Afhankelijk van de plaatselijke politiek, de geografische ligging en de demografische situatie ter plaatse kan de politiek een belangrijke rol spelen in de (versnelde) aanleg van een glasvezelnetwerk. Ook woningbouwverenigingen zijn aan een aantal regels gebonden. Ook hier geldt, dat men binnen de marges die daarvoor staan, al dan niet samen met de politiek en marktpartijen een doorslaggevende rol kan spelen in de totstandkoming van glasvezelnetwerken. De gestelde regels laten voor zowel de politiek als voor
woningbouwcorporaties voldoende ruimte over om dit te realiseren.

3-play
De basis van het diensten aanbod bestaat uit Internet, telefonie, en televisie; gezamenlijk ook wel 3-play genoemd (triple-play). Vrijwel iedere Nederlander maakt van minimaal twee van deze drie diensten gebruik, het is daarom zaak deze diensten tegen lagere kosten, of betere diensten tegen de zelfde kosten als nu in de markt gebruikelijk aan te bieden. Een glasvezelnetwerk heeft eigenschappen die dit zeer goed mogelijk maken.

Internet
De fysieke begrenzing van huidige netwerken is bijna bereikt. Zowel voor de kabel als voor DSL geldt dat hogere snelheden wel bereikt kunnen worden, maar dat de investeringen die dit met zich mee brengt dermate hoog zijn, en de randapparatuur zo prijzig, dat hiermee nauwelijks concurrerende diensten in de markt kunnen worden gezet. Glasvezel kent deze beperking niet.

Televisie
Over een glasvezelkabel kan enerzijds het huidige 'analoge' TV aanbod worden geleverd, zodat geen extra randapparatuur hoeft te worden aangeschaft, maar kan anderzijds een TV aanbod van honderden digitale kanalen worden gerealiseerd.

Telefonie
De telefonie markt is al enkele jaren flink in beweging. De positie van monopolisten komt steeds verder onder druk te staan en de mogelijkheden van Voice over IP (VoIP) nemen toe. Gratis bellen kan nog niet overal en naar iedereen, maar door de digitale revolutie die plaats vindt, ontstaan mogelijkheden die we enkele jaren geleden niet voor mogelijk hadden gehouden.

Zorgdiensten
De zorgsector ziet zich voor een bijzonder lastige opgave geplaatst. Aan de ene kant dient het niveau van de zorg minimaal op het zelfde niveau gehouden te worden, maar tegelijkertijd moet op de kosten bespaard worden. Binnen een glasvezelnetwerk zijn de randvoorwaarden om dit op een aantal punten te realiseren aanwezig. Zo kunnen door de kwaliteit en snelheid van de verbinding zaken als medisch consult, zorg op afstand en medische controles plaatsvinden tegen een fractie van de kosten.

Maximaal rendement
Bandwidth Partner heeft een ruime ervaring met dienstverlening over FttH netwerken. Wij leveren deze diensten niet zelf, maar wij verzorgen de totstandkoming daarvan door het contracteren van diverse dienstverleners. Op deze manier zorgen wij er voor, dat de diensten tegen concurrerende tarieven worden geleverd en dat de investeringen in het netwerk kunnen worden terugverdiend.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via:


footer